punxition|luzifoer|luzifoer|luzifoer|jiouer|avinaish|cheagpshot|cheagpshot|ressamw|hazumats
איגוד המוסכים בישראל הוא הארגון היציג של ענף שרותי תחזוקת הרכב והתחבורה מיום היווסדו בשנת 1942. האיגוד, המייצג ומשרת ציבור של מעל 60,000 איש העוסקים בתחום, מספק מענה לצרכי הענף על מגוון העיסוקים והמקצועות הקיימים בו, וממלא תפקיד חשוב ומהותי בעיצוב דמותו של הענף ומדרישות העוסקים בו לאור האצת הקדמה הטכנולוגית בכלי הרכב על כלל סוגיהם.
לעדכונים החמים ביותר הצטרפו לניוזלטר
בתפקיד החרדון האיגואנה
הצטרפו כחברים לאיגוד המוסכים בישראל
ערב ראשון של לבד יושב וכותב לך מכתב
קו ישיר למסירת מידע
מאוחדת תורים בטלפון
אגוד המוסכים הוא הארגון היציג של כל ענף שרותי תחזוקת הרכב בישראל. פעילות האגוד משרתת את מטרות הענף כולו וכן את כלל העוסקים בו... אלא מגיע יותר לחברי איגוד המוסכים מגיע עוד יותר! חברי האגוד נהנים מסל שירותים מגוון ומשרותי ערך מוסף רבים- ללא תשלום! שירותים נוספים ניתנים בהנחות גדולות והטבות בלעדיות

שותפים

כניסה לחברים
עיצוב ובניה B-net digital
פורט סעיד הר סיני תפריט error: Content is protected !!